Cursus Qur’an-memorisatie & Tajwid

De Qur’an. De leidraad die van onkenbare waarde is voor elke moslim. Welke moslim wil de Qur’an, met al zijn wijsheden en wetenschappen, nou niet memoriseren? Tijdens de wintervakantie hebben wij ons met de wil van Allah verder mogen ontwikkelen op het gebied van de Qur’an met de cursus Qur’anmemorisatie en tajwid. Twee weken lang werd intensief les gevolgd.

Om allen gemotiveerd aan de slag te gaan, werd er geopend met een mooie lezing en Qur’anrecitatie. Hierna begon de eerste les over makharij al-Huruf en sifat al-Huruf, de uitgangen en eigenschappen van de letters. Zo leerden wij elke letter correct uitspreken en oefenden we met Surah al-Fatihah. Na het behandelen van alle letters was het tijd om verder te gaan met de regels van an-Nun as-Sakinah wat-Tanwin en de Mim as-Sakinah. Daarnaast memoriseerden we iedere dag een deel van de Qur’an, aan de hand van het memorisatieschema dat wij kregen. Na twee volle, maar zeker leerzame, weken is de cursus aan zijn eind gekomen. De cursus werd afgesloten met een quiz, waar iedereen fanatiek aan meedeed, en een heerlijke maaltijd.

We hebben erg veel van de cursus geleerd en danken Allah de Verhevene dat wij deze cursus tot stand konden brengen. Wij vragen Hem om ons te laten behoren tot degenen die de Qur’an memoriseren en praktiseren. Ook willen wij de docenten bedanken voor de kennis die zij met ons hebben gedeeld. We hopen dat de cursisten zich blijven inzetten voor het memoriseren van het woord van Allah en van de gunsten van de Qur’an mogen genieten:

Degene die de Qur’an bestudeert, hem uit zijn hoofd leert en daarbij de geboden en verboden van Allah aanvaardt, hij zal door Allah worden toegelaten tot het Paradijs. Hij (de Qur’an) zal hem ook voorspraak verlenen voor tien van zijn familieleden die bestemd zijn voor de hel.” (At-Tirmidhi)

PosterTajwidKlein

Vorig bericht
Bijdrage aan de Youth for Palestine
Volgend bericht
Bestuursleden ISA bezoeken “1001 inventions”

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.