De leider die de wereld veranderde: Profeet Muhammad ﷺ

Donderdag 28 september 2017, de eerste lezing van het nieuwe collegejaar vond plaats! Ieder jaar kiezen wij een thema dat het hele collegejaar centraal staat. Dit jaar is dit het thema ‘leiderschap’. Leiderschap is een breed begrip en kan dus vanuit verschillende perspectieven bekeken worden. Een leider is niet per definitie iemand die een land leidt of een groot bedrijf. Leiders zijn er op verschillende niveaus. Leiderschap is een onderwerp dat eenieder van ons aangaat en waar eenieder van ons in zijn of haar dagelijkse leven mee te maken krijgt.

De titel van de lezing was: “De leider die de wereld veranderde: Profeet Muhammad ‎ﷺ”. Hier begonnen we onze lezingenreeks over leiderschap mee, aangezien Profeet Muhammad ‎ﷺ de perfecte en meest invloedrijke leider is geweest in de geschiedenis van de mensheid. Wat de Profeet ‎ﷺ nou precies tot zo’n bijzondere en invloedrijke leider maakte, werd helder uiteengezet deze avond door ing. Jamal Ahajjaj M. (Aboe Ismail). Hij gaf ons een bondige analyse van de verschillende eigenschappen die de Profeet ‎ﷺ bezat. Alsook de gedragingen die hij ﷺ vertoonde tegenover de mensen om hem heen. Hieruit werd ons op een mooie manier verhelderd welke vaardigheden, kwaliteiten en gedragingen van de Profeet ‎ﷺ hem maakten tot de invloedrijke en geliefde leider die hij was.

De eigenschap die velen het meest is bijgebleven, is de eigenschap “toegankelijkheid”. De Profeet ‎ﷺ was te allen tijde toegankelijk voor de gelovige. Hij ﷺ bekommerde zich om hen en hij ﷺ voelde zich betrokken met hen. Jong, oud, arm of rijk, iedereen was bij hem ﷺ welkom. Een ontroerend verhaal dat Aboe Ismail benoemde, was het verhaal van het kleine meisje dat de Profeet ‎ﷺ midden op straat in Madinah bij zijn hand pakte. Vervolgens trok ze hem ﷺ met haar mee . De Profeet ‎ﷺ ging zonder enige tegenstribbeling met haar mee om te kijken wat zij van hem ﷺ wilde. Hoewel hij ﷺ een staatsleider was met tal van verplichtingen en verantwoordelijkheden, maakte hij alsnog tijd voor dit kleine meisje en bekommerde hij ﷺ zich om haar! Dit geeft ongetwijfeld weer hoe toegankelijk de Profeet ‎ﷺ was voor de mensen om hem heen.

Aan het einde van de lezing was er nog tijd voor een vragenronde. In deze vragenronde werd een “catchbox” gebruikt. Wanneer iemand een vraag had, kreeg die persoon de catchbox naar zich toegegooid. Als de vraag eenmaal gesteld en beantwoord was, kon de catchbox worden doorgegeven. En zo ging het de hele zaal rond. Hoewel het niet helemaal soepel verliep, zorgde het wel voor een leuke sfeer in de zaal! De avond was zo een succes dat de zaal helemaal propvol was, waardoor sommigen op de trap zaten. Iedereen zag er enthousiast uit, al-hamdulillah. Kortom, het was een gezellige avond met veel leerzame, grappige en bijzondere momenten. Een avond om niet te vergeten!

LR1

Vorig bericht
VSNU-Werkbezoek Kamercommissie OCW
Volgend bericht
Opiniestuk in Trouw omtrent gebedsruimtes op scholen

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.