De onbewuste individualisering van de moslimgemeenschap

Dinsdag 4 maart jl. heeft ISA een activiteit georganiseerd over ‘De onbewuste individualisering van de moslimgemeenschap’. Zoals gebruikelijk beginnen we de avond met een prachtige Qur’an-recitatie. Vervolgens luistert een volle collegezaal naar twee sprekers die vanuit hun vakgebied het concept ‘individualisering’ belichten.

Dr. Martijn de Koning is antropoloog, docent en onderzoeker Islamstudies aan de Radbouduniversiteit. Individualisering beslaat volgens hem het proces waarbij traditionele maatschappelijke verbanden, zoals dorps- en kerkgemeenschappen gaandeweg hun functie verliezen. Hoe wij subjectief dit proces beleven staat bekend als individualisme. Het individu wordt het centrum van het eigen denken, handelen en het uitgangspunt van sociale relaties. Individualisme kent positieve uitkomsten zoals de ruimte voor eigen ontwikkeling, maar zeker ook nadelige zoals egocentrisme en arrogantie.

Drs. Hassan Barzizaoua is arabist, docent Arabisch en Islam aan de hogeschool Inholland in Amsterdam. Hij heeft Arabisch aan de Universiteit Utrecht gestudeerd, met als specialisatie Islam in de Moderne Wereld. Vanuit de Qur’an wordt belicht wat Allah de Verhevene de mensen als rol heeft toebedeeld. Geloven in Allah de Verhevene dient niet alleen in het hart te gebeuren, noch alleen met daden. Het dient een combinatie en gezonde balans te zijn van de juiste niyyah (intentie) en de juiste handelingen. Wij hebben een plicht goede daden te verrichten voor onszelf maar ook voor de gemeenschap. Onze profeet – sallallahu ‘alayhi wa sallam – wijst ons op de gevolgen van het uiteenvallen van de moslimgemeenschap: “Wanneer de mensen van het bovendek de mensen van het benedendek niet zouden tegenhouden van deze stommiteit, zouden zij allemaal vergaan.” (Overgeleverd door al-Bukhari)

DSC_0429

Vervolgens is het hoog tijd ons publiek aan het woord te laten. Salaheddine Benchikhi leidt het debat en peilt de mening van onze gasten a.d.h.v. stellingen over individualisering. Stelling 1: “De vele echtscheidingen én de toename aan ongetrouwde vrouwen is te wijten aan hun focus op carrière’’. Ambitieuze dames zien het idee van alleen maar thuis blijven niet zitten. Zij denken het gezinsleven en carrière met elkaar te kunnen combineren, zolang de man ook zijn steentje bijdraagt in het huishouden. Ook klinkt het geluid dat deze combinatie niet realistisch is. Door gebrek aan tijd zullen zowel carrière als het gezin worden verwaarloosd. Stelling 2: “Er moeten meer islamitische bejaardentehuizen komen, omdat zij betere zorg bieden dan ik.’’ Het gehele publiek is het erover eens dat wij de zorg van onze ouders niet geheel moeten overlaten aan anderen. HIerbij refereren enkelen naar de afschuwelijke beelden die zijn opgedoken uit verzorgingstehuizen waarop te zien is hoe slecht ouderen worden behandeld. Salaheddine deelt zijn ervaring over een islamitisch verzorgingstehuis in Den Haag, waar de bewoners de dag ‘chillend’ doorbrengen met elkaar. De zorg is aangepast naar behoeften en familieleden komen geregeld op bezoek. Het publiek rondt af met de conclusie dat een combinatie van professionele hulp en de volle betrokkenheid van de familie meest passend is. Stelling 3: ’’Smartphones moeten afgeschaft worden; we moeten terug naar de tijd van Nokia 3310.’’ De smartphones hebben ons asociaal gemaakt. Zelfs tijdens familiebezoek op de vrijdagavond zit iedereen achter zijn telefoon. We hebben maar weinig aandacht voor elkaar. Toch lijkt de afschaffing van de smartphone ondenkbaar: het is namelijk erg functioneel en veel meer dan alleen een telefoon. Voor school en werk is het toch handig te allen tijde je e-mail te checken of even iets op te zoeken met behulp van Google. 

ISA wil graag het goede voorbeeld geven in het tegengaan van individualisering. Daarom is de organisatie Care for Muslims uitgenodigd om kort te vertellen over de hulp die zij bieden aan hulpbehoeftigen in Nederland. Wij hopen onze gasten te hebben geïnspireerd zich aan te melden als vrijwilliger bij deze geweldige organisatie, zodat wij elkaar als gemeenschap bijstaan en steunen. Daarnaast staan wij stil bij het leed van onze broeders en zusters in Syrië. ISA doneert 25% van de opbrengsten van de avond aan Stichting Help Syrië de Winter Door.

Wij danken onze sprekers voor deze leerzame en inspirerende avond. Ook danken wij Salaheddine en de aanwezigen voor hun onmisbare inbreng tijdens het debat!

Poster Website

Vorig bericht
ISA op VU-bachelorvoorlichtingsdag
Volgend bericht
‘AmsterdamHelpt’ met ISA-bestuursleden Syrische vluchtelingen

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.