Gebedsruimtes & Moskeeën

Waar kun je jouw gebeden verrichten in Amsterdam?

Gebedsruimtes

In en rondom de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam bevinden zich een aantal gebedsruimtes en stilteruimtes waar je je dagelijkse Islamitische gebeden kunt verrichten.

In and around the campus of the VU University Amsterdam, the University of Amsterdam and the Amsterdam University of Applied Sciences are several prayer rooms and silence rooms where you can perform your daily Islamic prayers.

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

Adres: De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

De gebedsruimte in het hoofdgebouw is te vinden op de 1ste verdieping in lokaal 1A21. Voor vragen of opmerkingen over de gebedsruimte kun je mailen naar gebedsruimte@vu.nl. In het volgende filmpje zie je hoe je daar vanaf de hoofdingang komt:

Route: Bij de hoofdingang loop je richting de witte lange tafel in het midden. Direct daarnaast (linkerkant) vind je een grote trap die naar de 1ste verdieping leidt. Eenmaal boven ga je naar links en vervolgens meteen naar rechts (langs het grote schilderij) de gang in met lokalen. Je loopt rechtdoor totdat je het kleine liftenblok ziet. Eenmaal aangekomen bij de liftenblok loop je naar links en nogmaals naar links het hoekje om.

VU Medisch Centrum

Adres: De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam

Deze gebedsruimte is te vinden op de -1 etage in lokaal C118.12 en C 116.14. Deze is dag en nacht open.

Route: Komend vanaf de hoofdingang loop je rechtdoor tot voorbij de liften. Hier ga je rechtsaf. Aan je linkerhand bevindt zich de foyer. Links in de hoek gaat de trap omlaag naar de Islamitische gebedsruimte.

Salat al-Jumu’ah – Vrijdaggebed

Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

In de gebedsruimte van het VU Hoofdgebouw en het VU Medisch Centrum wordt er iedere vrijdag rond de tijd van Salat az-Zuhr een preek (khutbah) gegeven en wordt het vrijdaggebed gezamenlijk gebeden.

Zomertijd: Start vrijdaggebed om circa 13:45
Wintertijd: Start vrijdaggebed om circa 12:45

Universiteit van Amsterdam

De huisregels van de rustruimtes op de UvA kun je hier vinden. Zorg ervoor dat je je hieraan houdt!

Roeterseilandcampus

Adres: Valckenierstraat 65-67, 1018 XE, Amsterdam

Deze stilteruimte is te vinden in gebouw REC J/K, ruimte B.93.

Route: Bij binnenkomst van het J/K gebouw loop je via de ingang door tot de eerstvolgende rechterdeur. Ga daar doorheen, waarna je lokaal B.93 aan je rechterhand treft.

Universteitskwartier (P.C. Hoofthuis)

Adres: Spuistraat 134, 1012 VB, Amsterdam

Deze stilteruimte is te vinden in ruimte K09A.

Route: Je loopt via de hoofdingang naar binnen en slaat vervolgens linksaf. Je loopt rechtdoor, langs de lokalen en langs de trappen die naar beneden leiden, totdat je bij de vierde trap bent gearriveerd. Deze is aan de linkerkant. Je loopt de trap af en gaat door de deur die links van je te vinden is. Je zult staan in een kleine ruimte met een deur recht voor je en een deur links van je. Je neemt de deur links van je. Daar bevindt zich de stilteruimte.

universiteit-van-amsterdam-uva-stilteruimte-gebedsruimte-isa

Science Park 904

Adres: Science Park 904, 1098 XH, Amsterdam

Deze stilteruimte is te vinden in gebouw B, ruimte B1.26.

Route: Volgt

universiteit-van-amsterdam-uva-stilteruimte-gebedsruimte-isa

Academisch Medisch Centrum (AMC)

Adres: Meibergdreef 9, 1105 AZ, Amsterdam

Deze gebedsruimte is te vinden in het hoofdgebouw, ruimte G0-211.

Route: Zodra je de hoofdingang binnentreedt, loop je rechtdoor tot je een grote plant/boom treft. Loop hier langs en ga vervolgens direct rechtsaf richting ‘Parkeergarage P2’ een gang in. Bij de eerste gang sla je weer rechtsaf. Hier vind je het algemene stiltecentrum en de gebedsruimte.

universiteit-van-amsterdam-uva-stilteruimte-gebedsruimte-isa

Hogeschool van Amsterdam (HvA)

De huisregels van de rustruimtes op de HvA kun je hier vinden. Zorg ervoor dat je je hieraan houdt!

Wibauthuis (WBH)

Adres: Wibautstraat 3b, 1091GH Amsterdam

Deze rustruimte is te vinden op de tweede etage, ruimte 02C25

Route: Vanaf de hoofdingang loop je de roltrappen op (in totaal 2 roltrappen naar boven) naar de tweede verdieping. Vervolgens sla je rechtsaf en weer rechtsaf (richting de bibliotheek). Na een korte stuk ga je linksaf (net voor de groene bank/gedeelte). De rustruimte bevindt zich vervolgens tegenover de wc’s.

rustruimte

Leeuwenburg (LWB)

Adres: Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam

Deze rustruimte is te vinden in ruimte D1.03.

Route: Volgt

Fraijlemaborg (FMB)

Adres: Fraijlemaborg 133, 1102 CV Amsterdam

Deze rustruimte is te vinden in ruimte 1.006.

Route: Volgt

VU University Amsterdam

Main Building VU University Amsterdam

Address: De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

The prayer room in the main building is located on the 1st floor in room 1A21. For questions or suggestions about the prayer room, you can contact: gebedsruimte@vu.nl. The route to the prayer room is visualized in the following video:

Route: From the main entrance, you walk towards the long white table at the center. Next to this table, you will see stairs that lead to the first floor. Take these stairs. After that, go to the left and then to the right (past the big painting). You will walk in a hall full of classrooms. Go straight on till you see the small elevators. At that point, you go to the left and again to the left around the corner.

VU University Medical Center Amsterdam

Address: De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam

This prayer room is located on the -1 floor in room C118.12 and C 116.14. This room is open day and night.

Route: Coming from the main entrance, you walk straight past the elevators. Here you turn right. To your left is the lobby. In the left corner you’ll find the stairs that take you down towards the Islamic prayer room.

Salat al-Jumu’ah – Friday prayer

Main Building VU University Amsterdam

Every Friday in the prayer room of the VU Main Building and the VU Medical Center around the time of Salat az-Zuhr, a sermon (khutbah) is given and you have the opportunity to perform the Friday prayer in congregation.

Summertime: Start Friday prayer at about 13:45
Wintertime: Start Friday prayer at about 12:45

University of Amsterdam (UvA)

Roeterseilandcampus

Address: Valckenierstraat 65-67, 1018 XE, Amsterdam

This silence room is located in building REC J/K, room B.93.

Route: Upon entering the J/K building, walk through the entrance till the first door on your right. Go through that door, and you will find room C1.09 on your right-hand side.

P.C. Hoofthuis

Address: Spuistraat 134, 1012 VB, Amsterdam

This silence room is located in room K09A.

Route: Walk in the building through the main entrance and take the first left. Then keep on walking straight past the classrooms and 3 sets of stairs. When you reach the 4th staircase, go down the stairs and into the door on your left. You will find yourself in a small room with a door in front of you and a door to your left. Take the door on your left. You have now reached the silence room.

universiteit-van-amsterdam-uva-stilteruimte-gebedsruimte-isa

Science Park 904

Address: Science Park 904, 1098 XH, Amsterdam

This silence room is located in building A, room A1.26.

Route: Follows

universiteit-van-amsterdam-uva-stilteruimte-gebedsruimte-isa

Academic Medical Center (AMC)

Address: Meibergdreef 9, 1105 AZ, Amsterdam

You can find this prayerroom in the main building, room GO-215.1.

Route: From the main entrance, walk straight until you find a large plant/tree. Walk past this and then turn immediately right. Walk towards ‘Parking garage P2’ through a corridor. Then turn right again. Here you will find the meditation centre and the prayer room.

universiteit-van-amsterdam-uva-stilteruimte-gebedsruimte-isa

Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS)

Wibauthuis (WBH)

Address: Wibautstraat 3b, 1091GH Amsterdam

You can find this silence room at the second floor, room 02C25.

Route: From the main entrance, take the escalator upstairs (two times) to the second floor. Thereupon, turn right and then again right (towards the library). After a short walk, turn left (right before the green chairs). The silence room is now on the other side of the toilets.

rustruimte

Leeuwenburg (LWB)

Address: Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam

You can find this silence room in room D1.03.

Route: Follows

Fraijlemaborg (FMB)

Address: Fraijlemaborg 133, 1102 CV Amsterdam

You can find this silence room in room 1.006.

Route: Follows

Moskeeën

Zoek je een moskee?

Op moskeewijzer.nl vind je een overzicht van de moskeeën in Nederland, inclusief faciliteiten!