“Het einde van de diversiteit?”

Op donderdag 14 maart organiseert faculteitsvereniging EOS van de Faculteit der Sociale Wetenschappen de jaarlijkse facultaire lezing rond het thema diversiteit. Daarbij gaat het met name om factoren die kunnen bijdragen tot succesvol diversiteitsbeleid. Sprekers zijn onder andere VU diversiteithoogleraar Halleh Ghorashi en collegevoorzitter René Smit.
In het voorprogramma dat door Dialoog@VU is ingevuld, worden een aantal concrete kwesties in een interactief programma besproken. Het subthema van deze voorbespreking is met name om de vraag of – en zo ja hoe – de universiteit geloofsovertuigingen van studenten moet faciliteren. Gedacht kan worden aan religieuze feestdagen, maar ook aan bijv. halal voedsel in de mensa en gebedsruimtes voor verschillende religies.

Het bestuur van ISA zal – in sha Allah – aanwezig zijn bij het voorprogramma. Wij willen hierbij al onze leden nadrukkelijk uitnodigen om deel te nemen aan deze interactieve bijeenkomst. Wees de verandering die je wilt zien en laat je stem horen! Het voorprogramma start om 15:00 uur in Agora 1 (HG) en duurt slechts een uur tot 16:00 uur. Aansluitend is dan de facultaire lezing tot 18:00 uur die georganiseerd is door EOS. Wij hopen op een leerzaam, interactief en effectief debat.

Einde van diversiteit

Vorig bericht
ISA op bachelorvoorlichtingsdag VU
Volgend bericht
Malaysia meets ISA!

Gerelateerde berichten