Depressie, gepieker & el-Weswes I

Op vrijdag 8 april 2011 heeft ISA een activiteit georganiseerd met een bijzonder thema, namelijk: ‘Depressie, gepieker & el-Weswes I’. Deze activiteit heeft wederom een volle zaal weten te trekken. Zowel studenten, als afgestudeerden kwamen op het symposium af en de zaal was gekleurd met bezoekers van verschillende nationaliteiten.

Het symposium begon met een video waarin een zuster haar eigen ervaringen met betrekking tot dwangneurose deelde. Daarop volgde een interessante lezing van Carien Karsten, waarbij iemand uit het publiek ter illustratie diende voor de theorieën van de psychologe. Vervolgens liet Remy Soekirman via een videoboodschap de islamitische visie op depressie, gepieker en el-weswes zien, waarbij hij enkele soerah’s en tips gaf om el-weswes uit de weg te gaan. Belangrijk achtte hij dat een moslim altijd zoveel mogelijk (toegestane) hulp moet zoeken als deze met ernstige klachten kampt. Tenslotte verscheen Soumia el Kaddouri op het podium en liet ze het publiek nader kennis maken met I-psy, een psychiatrische instelling waarin rekening wordt gehouden met de cultuur en geloofsovertuiging van de patiënten. Al met al was het symposium een leerzame, doch sfeervolle gebeurtenis!

flyer-depressie

Vorig bericht
Islam & Mensenrechten
Volgend bericht
Tapijt gebedsruimte Vrije Universiteit gereinigd

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.