Is lenen bij DUO gratis?

Op vrijdag 15 maart vond het evenement ‘Is lenen bij DUO gratis?’ plaats. De avond stond in het teken van het leenstelsel en de Islamitische kijk op het lenen van geld en rente. Met deze avond wilden we meer duidelijkheid scheppen over dit onderwerp. Een groot deel van de studenten komt namelijk in aanraking met het leenstelsel en gaat ervan uit dat dit rentevrij is, maar is dat eigenlijk wel zo? Is het Islamitisch gezien wel toegestaan om te lenen? Hier gaven de sprekers van deze avond antwoord op.

We begonnen met een korte introductie die gegeven werd door dagvoorzitter drs. Rachida Talal-Azimi. Zij zorgde ervoor dat de avond in goede banen werd geleid. Na de introductie hebben we geluisterd naar een prachtige recitatie van verzen uit surat Al-Baqarah. De verzen, die over rente gingen, sloten mooi aan op het onderwerp van de avond.

Hierna startte het eerste deel van de avond waarin de werking van het leenstelsel werd toegelicht door een vertegenwoordiger van DUO. Ze vertelde hoe het lenen in zijn gang gaat en waar je als student rekening mee moet te houden als je geld leent bij DUO. Vervolgens werden de vier onderdelen van de studiefinanciering in het hoger onderwijs besproken. Er werd extra aandacht besteed aan de rentedragende lening en het collegegeldkrediet. Niet vreemd, aangezien veel studenten hier vaak vragen over hebben. Dit bleek ook tijdens de vragenronde. De manier van het vaststellen van het rentepercentage en de regels met betrekking tot het terugbetalen van de studieschuld kwamen eveneens ter sprake.

Daarna was het tijd voor de pauze. De aanwezigen kregen de gelegenheid om salat al-Maghrib te bidden en te genieten van een lekker broodje van Marhaba!

Na de pauze was drs. Rafik Dahman aan het woord. Hij vertelde ons over de Islamitische kijk op rente en geld lenen. Hij gaf antwoord op vragen zoals: ‘Welke soorten rente bestaan er?’ en ’welke gevaren brengt het lenen van geld met zich mee?’. Door middel van passages uit de Qur’an en de Hadith heeft drs. Rafik Dahman ons doen beseffen hoe we ervoor moeten waken om niet in aanraking met rente te komen. Daarnaast sprak hij over de acht groepen die aanspraak kunnen maken op Zakat, en het belang om hierbij stil te staan. We werden aan het denken gezet met de vraag onder welke groep wij, als studenten, onszelf zouden kunnen scharen. Ook werden hierbij de voorwaarden benoemd. Tot slot is drs. Rafik Dahman ingegaan op het oordeel over rentedragende hypotheekleningen.

Ter afsluiting van het evenement was er voor de bezoekers nog de mogelijkheid om brandende vragen te stellen aan onze gastsprekers.

We kijken terug op een waardevolle avond en vragen Allah de Verhevene om onze kennis te vermeerderen.

Menu