Ladies Talk: Racisme Binnen de Moslimgemeenschap

Vrijdag 2 oktober vond online alweer de tweede editie van de Ladies Talk plaats. Naar aanleiding van de moord op George Floyd heeft de Black Lives matter een piek bereikt als internationale beweging, waardoor racisme weder een actueel onderwerp is geworden om te bespreken maar ook om op te reflecteren. Te reflecteren op de mensen om je heen en op jezelf. Het thema van de avond luidde daarom als volgt: racisme binnen de moslimgemeenschap.

De avond begon met een recitatie van de Woorden van Allah subhanahu wa ta’ala. Allah vertelt ons dat Hij de mens met verschillen heeft geschapen, dat wij allen door één Schepper zijn geschapen en Hij ons allen op dezelfde manier aanroept en aanhoort en daarin geen onderscheid maakt.

Deze verzen van de Qur’an zetten ons gelijk aan het denken, want hoe kunnen wij onderscheid maken in hetgeen Hij geen onderscheid maakt. Na de recitatie zette de dagvoorzitter de avond voort, beginnend met een introductieronde van de aanwezigen. Hierna werden er verschillende stellingen aangehaald waarbij eenieder zijn mening liet blijken, maar hier bleef het niet bij. Naar aanleiding van de stellingen kwamen verhalen los die de harten van de aanwezigen raakten en waarbij ervaringen maar ook adviezen werden gedeeld. Die avond bespraken we niet alleen hoe racisme er binnen de moslimgemeenschap uitziet, maar hebben we ook een blik geworpen op wat hier tegen gedaan zou kunnen worden. Door de diversiteit binnen de groep zijn er waardevolle uitspraken en inzichten gedeeld die nu ook als ervaring mee zullen worden genomen en ons doet nadenken over ons gedrag en hoe wij verandering hierin kunnen aanbrengen. Wat sterk naar voren kwam die avond is dat racisme een openlijk bespreekbaar onderwerp moet worden en deze Ladies Talk was dan ook een stap in de goede richting.

Het was weer een avond waarin een vertrouwde omgeving werd gecreëerd voor het bespreken van gevoelige onderwerpen en kennis werd verspreid onder elkaar. Vanuit verschillende hoeken komt naar voren dat er wordt uitgekeken naar de volgende editie.

Tot die tijd vragen wij Allah Zijn dienaren recht te leiden, elkaar menslievend te benaderen en te steunen in het vechten tegen het onrechtvaardige.

Vorig bericht
ISA erkend op de Universiteit van Amsterdam (UvA)!
Volgend bericht
Live Talkshow: (On)verantwoord Islamitisch Studeren

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.