Lanceringsevent MSA: Eenheid in Diversiteit

Trots. Dat is het gevoel dat door mij heenging vanaf de start van het event tot de afsluiting. Trots dat moslimstudenten zich inzetten om de volgende kreet te realiseren: eenheid in diversiteit. Met een aantal bijzondere gasten en een interactief dagprogramma voor de boeg werd er gestart met een prachtige Qur’an-recitatie door een van de MSA bestuursleden zelf. Ook werd er later op de dag door een ander MSA bestuurslid een stukje gereciteerd. Dit toont aan dat talenten binnen de huidige moslimgemeenschap veelal aanwezig zijn, maar deze slechts meer zichtbaarheid moeten krijgen.

Dit ook exact het doel dat MSA als overkoepelend orgaan nastreeft middels haar verschillende projecten. De MSAwards is hier een goed voorbeeld van. Iedereen had de mogelijkheid om te stemmen op een rolmodel binnen de moslimgemeenschap in drie verschillende categorieën: Maatschappelijke Impact, Young Professional en Academisch Succes. Er waren maar liefst 2000 stemmen binnengekomen! De winnaars per categorie werden op deze dag bekend gemaakt en er werd stilgestaan bij de prestaties van eenieder. De winnaar van de categorie Maatschappelijk Impact, Abdurrahman Jainandunsing, is de voorzitter van iStudiefonds en SHAB. Een van de mooie projecten waar hij zich voor inzet is het jaarlijkse Zakat al-fitr project. Abdulmohaimen Amer, winnaar van de categorie Young Professional, is eigen baas. Hij heeft naast zijn studie Data Science & Entrepreneurship een big-data bedrijf opgericht, een kledinglijn gestart en is zeer maatschappelijk actief. Tenslotte Ahmet Kinaci, PhD student geneeskunde en winnaar van de categorie Academisch Succes. Zowel in de bachelor als de master cum laude weten te slagen en op de prestigieuze Harvard University onderzoek gedaan. Daarbovenop had hij al 7 (!) publicaties op zijn naam staan voordat hij afstudeerde. Werkelijk waar inspirerend. Dit is niet het enige project van MSA. Verschillende projecten, waaronder de projecten ‘QalaMSA’ en ‘i-Netwerk’ waar veel enthousiasme over was, werden gepitcht door enkele bestuursleden. De aanwezigen kregen de ruimte om hun feedback en ideeën te delen, waaruit mooie discussies zijn voortgekomen en het belang van deze projecten nogmaals werd benadrukt. Alle projecten steunen de missie van MSA: verenigen, inspireren, steunen en excelleren.!

En dan het panel. Een indrukwekkende samenstelling van vier rolmodellen binnen de moslimgemeenschap. Halil Karaaslan, docent en activist, wiens bijdrage op deze dag onmisbaar was. Hij kwam met mooie analyses en conclusies naar aanleiding van de stellingen vanuit een sociaal-maatschappelijk oogpunt. Nourdin el Ouali, politiek actief als partijleider van NIDA, deelde met ons waardevolle inzichten en inspirerende woorden die nog steeds weerklinken als ik denk aan de discussies tijdens het panel. Elsa van de Loo, een advocate en lange tijd actief binnen het College van de Rechten van de Mensen, die als rolmodel voor veel moslimvrouwen fungeert met haar ambities en prestaties. En last but not least, Azzedine Karrat, imam van moskee Essalam in Rotterdam. Een imam die begrijpt hoe belangrijk het is om een brug te slaan tussen de Islam en de maatschappij, en daarbij studentenpopulatie. Een woord dat naar mijn mening tekenend is voor het gehele event: hoopvol. Een platform als MSA verplettert de illusie dat een duidelijke islamitische identiteit en succes binnen de maatschappij niet samen kunnen gaan. Er zijn mooie stappen gezet richting een platform dat de moslimstudenten zal dienen en met de Wil van Allah een essentiële bouwsteen zal zijn voor het verenigen, inspireren en steunen van moslimstudenten die, naast het feit dat zij trots zijn op hun identiteit, binnen de maatschappij actief een bijdrage leveren. En niet alleen dat. Zij zullen excelleren.

Leona Ahmed
Bestuurslid Studentenzaken

Flyer_MSA.png

Vorig bericht
Bubbelvoetbal
Volgend bericht
Webinar: De Positie van de Arabische Taal

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.