Word lid van ISA

Kom jij er ook bij?

Lidmaatschap

Door lid te worden, draag jij direct jouw steentje bij aan deze unieke generatie (moslim)studenten. Wacht dus niet langer en word nu direct lid!

Belangenbehartiging
Als lid help jij ISA haar taak als belangenbehartiger van de (moslim)studenten te vervullen aan het hoger onderwijs. Dit bereiken wij middels een studentenhelpdesk en door contacten te leggen met het bestuur van de VU. Ook  lever je een bijdrage aan het organiseren van unieke en maatschappelijk relevante activiteiten, cursussen en trainingen. Denk hierbij aan academische seminars, ISA Podcast, Arabische cursussen, sollicitatietrainingen enzovoort.

Jij bent nodig
Onze studentenvereniging is een organisatie, waarin moslimstudenten zich verenigen om hun stem sterker te laten horen. De bestuursleden zetten zich in voor de achterban door ze te vertegenwoordigen, bepaalde belangen te behartigen, hun academische ontplooiing te stimuleren enzovoorts. Zonder jouw lidmaatschap is dit niet mogelijk. Dus hoe meer leden wij hebben, des te sterker wij ervoor staan om ons in te zetten voor jou!

Soorten lidmaatschap
Door lid te worden, maak je gebruik van de lidmaatschapsvoordelen en steun je de vereniging financieel. Hierdoor kan ISA voortbestaan, erkend blijven/worden op onderwijsinstellingen en haar doelen realiseren. Indien je lid bent en je actief wenst in te zetten voor de vereniging, kan dit door commissie- of bestuurslid te worden. Een commissielid zet zich in voor een specifiek project in één van onze commissies. Als bestuurslid beheer je een specifieke portefeuille en heb je een actieve rol in de besluitvormingsprocessen. Zie hier de eventueel openstaande vacatures voor commissielid en bestuurslid.

Donateurschap
€20,-/ kwartaal
  • Belangenbehartiger (moslim)studenten
  • Creëren van Islamitisch bewustzijn voor studenten
  • Steun onze groei
  • Gratis toegang tot evenementen
  • Korting op cursussen en lessen

Donateurschap

Ben jij geen student (meer) & geen lid van ISA, maar wil jij wel graag een steentje bijdragen? Dit kan door donateur te worden!

Het belang van donateurschap
Wij zijn een emancipatoire studentenvereniging die een Islamitisch bewustzijn wilt creëren onder de studentengemeenschap. Dit geschiedt o.a. middels het behartigen van de belangen van de (moslim)studenten en het verzorgen van academische lezingen en evenementen. Het draaiende houden van onze vereniging is niet alleen de verantwoordelijkheid van de studenten. De alumni vormen hierin een onmisbare schakel. Alumni hebben meestal al een plek verworven in de maatschappij en kunnen vanuit die positie de kennis en expertise weer investeren in de nieuwe studentengeneratie. Jouw steun is daarom heel belangrijk. Als donateur steun jij onze studentenvereniging in zowel haar kwalitatieve als kwantitatieve groei die ten goede komt aan de studentengemeenschap in het bijzonder en de moslimgemeenschap in het algemeen.

De voordelen van het donateurschap
Naast het volbrengen van jouw maatschappelijke verantwoordelijkheid, brengt het donateurschap ook nog een aantal voordelen met zich mee. Zo hebben donateurs gratis toegang tot onze uiteenlopende evenementen en gelden er gereduceerde tarieven wat betreft de aangeboden cursussen en lessen.

Eenmalige donatie

Mocht jij voor jezelf (momenteel) geen plek als lid of structurele donateur zien, dan kun je alsnog een bijdrage leveren met een eenmalige donatie.

Onze Ummah
Wellicht ontgaat het sommigen, omdat we niet elke handeling van ons bekendmaken, maar wij verzetten achter de schermen – omwille van Allah – enorm veel werk voor onze studentengemeenschap. Het raakt ons dan ook als bestuur om te zien dat er in onze Ummah nog altijd mensen zijn die in ons geloven, het belang van onze studentenvereniging inzien en ons op allerlei manieren steunen.

Een rots
Wij kunnen het namelijk niet alleen! Het is onze achterban en onze gemeenschap die de pilaren vormen voor ons bestaan. Het is ook voor hen waar wij ons voor inzetten, zodat in sha Allah onze toekomstige studenten een makkelijkere weg zullen vinden om in te slaan. Wil je ons hierbij helpen en jouw bijdrage leveren? Voor jou misschien een klein steentje, voor ons een grote rots!

Word sponsor!

Wij bieden advertentiemogelijkheden om uw naamsbekendheid te vergroten onder (moslim)studenten.

Menu