Onderzoek Jong en Divers (VU Amsterdam): hoe denk jij over je afkomst?

Momenteel wordt door de afdeling onderwijswetenschappen en theoretische pedagogiek van de Vrije Universiteit onderzoek gedaan naar de onderlinge omgang tussen jongeren en jongvolwassenen van verschillende etnische afkomst en religie.

Uit verschillende rapportages blijkt dat sommige jongeren moeite hebben met het feit dat mensen tot een andere etnische groep of geloofsovertuiging behoren dan zij, en dat dit gevolgen kan hebben voor de onderlinge omgang. Bevolkingsgroepen – en ook jongeren – lijken steeds meer negatieve attitudes tegenover elkaar te hebben. De Onderwijs Inspectie toonde aan, dat 30% van de middelbare scholen incidenten rapporteerde waar autochtone en allochtone jongeren bij betrokken waren. Klik hier voor meer achtergrondinformatie over het onderzoek.

Het is van belang meer kennis te krijgen over welke rol achtergrond- en omgevingskenmerken hierin spelen. Daarom is de VU Amsterdam onder leiding van professor dr. Trees Pels en professor dr. Doret de Ruyter het onderzoek Jong & Divers gestart.  Zij willen jullie van harte uitnodigen om aan dit onderzoek deel te nemen door het invullen van de enquête op www.jongdivers.nl.

Deelnemers maken kans een cadeaubon t.w.v. 200 euro. Ook nodigen zij na afloop van de enquête enkele deelnemers uit voor een interview, om zo in hun eigen woorden te horen hoe zij over afkomst, geloof en opvoeding denken.

Hartelijk bedankt voor jullie medewerking!

Vorig bericht
Reactie ISA op commotie rondom Shaykh dr. Haitham al-Haddad in Opinie NRC en Het Parool
Volgend bericht
Klacht over halal-eten Eurest deels gegrond!

Gerelateerde berichten