Samenwerking met imams VU aan wensen studenten m.b.t. vrijdagpreek

Van meerdere studenten hebben wij het signaal ontvangen dat de khutbah (vrijdagpreek) op de VU vaak te lang duurt. Zo komt het weleens voor dat men tijdens de khutbah bidt en de gebedsruimte verlaat, vanwege de lengte van de khutbah en het aanbreken van de collegetijden. Dit geldt met name in de winter. Wij vonden het jammer dat deze studenten het laatste gedeelte van de khutbah en het gezamenlijke gebed op deze manier missen. Daarom besloot ISA hier een actiepunt van te maken.

Wij hebben dit kenbaar gemaakt aan de imams die verantwoordelijk zijn voor het vrijdaggebed en hen vriendelijk verzocht om de khutbah op tijd te beginnen en de tijd van de khutbah te minimaliseren. Zo kunnen de studenten het gebed gezamenlijk verrichten en de colleges volgen. Wij ontvingen een positieve en bereidwillige reactie van de imams. Zij gaven aan hier in de toekomst rekening mee te zullen houden. Wij danken de imams voor hun tijd en energie die zij steken in het geven van de wekelijkse khutbah. Moge Allah, de Verhevene, hen hiervoor belonen.

Vorig bericht
ISA op het benefiet van Maroc Relief
Volgend bericht
Religie en wetenschap: in de praktijk

Gerelateerde berichten