Tentamenvrije Islamitische feestdagen

In het najaar van 2012 heeft ISA een petitie gehouden om te peilen in hoeverre VU-studenten het problematisch vinden dat herhaaldelijk tentamens staan gepland op de twee Islamitische feestdagen, ‘Id al-Fitr (Suikerfeest) en ‘Id al-Adha (Offerfeest). De petitie is gehouden nadat bij de commissie Studentenzaken meerdere malen de klacht was binnen gekomen dat dit een probleem vormt voor de moslimstudenten op de VU.

Het draagvlak voor een oplossing voor dit probleem bleek enorm. ISA besloot wederom de handen ineen te slaan met de VU om dit obstakel uit de weg te ruimen. Hiertoe heeft het bestuur van ISA zich gedurende vele maanden ingezet en gesprekken gevoerd met zowel de Universitaire Studentenraad (USR) als het College van Bestuur (CvB). Het bleek dat het voor de VU moeilijk was om het beleid zodanig aan te passen dat er rekening wordt gehouden met verschillende groepen. De VU wenst zich hierin te houden aan de landelijke richtlijnen.

Niettemin was er ook ruimte voor begrip en ontvingen wij een positief geluid. ISA heeft toegezegd gekregen dat er in ieder geval de aankomende vijf jaar geen tentamens gepland zullen worden tijdens de islamitische feestdagen. Voor de periode hierna zal de VU trachten rekening te houden met de twee islamitische feestdagen bij het plannen van tentamens. Uiteraard zal het bestuur van ISA hierop toezien en zijn wij bereid de VU waar nodig te adviseren in de toekomst.

Vorig bericht
Islam & Modernisme
Volgend bericht
Ladies Movie Night

Gerelateerde berichten