UvA-student, jij maakt de community compleet!

In 2009 is ISA opgericht. Het was voor de initiatiefnemers geen gemakkelijke keuze om als pioniers een dergelijke gewaagde stap te nemen door bewust niet voor een multiculturele maar voor een Islamitische studentenvereniging te gaan. Het was in deze periode dat extreem-rechts floreerde in Nederland en dat alles wat zich prominent als Islamitisch profileerde, kon rekenen op verdachtmakingen. Het initiatief werd de oprichters dan ook niet in dank afgenomen. Ze moesten er keihard voor strijden om ISA tot een gevestigd feit te maken.

Maar welke visie en missie hebben wij dan voor ogen, die het waard was om voor te vechten en over bekritiseerd te worden? Hopend op de Tevredenheid van Allah, willen wij werken aan een verantwoordelijke moslimgemeenschap die haar authenticiteit behoudt, sterk in haar schoenen staat, en de goddelijke gunsten weet te ontdekken, te ontplooien én in te zetten ten behoeve van de gemeenschap, als uiting van haar dienstbaarheid aan Hem. Dit doen wij door te bouwen aan spiritueel en intellectueel betrokken moslimstudenten die vanuit hun beginselvastheid contextgevoelig zijn en die zowel kunnen articuleren als uitdragen waar ze voor staan.

Binnen heel Amsterdam zetten wij ons tot op de dag van vandaag in voor deze doelstellingen, zoals die toentertijd tweeledig zijn vastgesteld:

  • Het leveren van bijdragen aan de verbetering van de participatie en binding van de (moslim)studenten aan de instellingen voor hoger onderwijs in Amsterdam;
  • Het bevorderen van de ontplooiingsmogelijkheden en het welzijn van de (moslim)studenten aan de instellingen voor hoger onderwijs in Amsterdam.

Zoals de oprichters al in 2009 in de doelstellingen lieten opnemen, overstijgt ISA de kunstmatige grenzen van de onderwijsinstellingen. Bij ISA gaat het om de community. Voor ons is het belangrijk dat alle moslimstudenten zich één familie voelen, waarbij we streven naar een hechte gemeenschap in heel Amsterdam. Hoe mooi is het namelijk als een (internationale) student direct in aanraking komt met een warme community van ruim 1100 leden? Dit vergroot in één stap zijn/haar netwerk, toekomstperspectief en verbondenheid aan de Ummah. Het zijn dit soort unieke en waardevolle kansen die wij onze leden willen bieden. Om deze reden werd onze Facebookgroep ‘Moslimstudenten NL/BE in het leven geroepen, om alle moslimstudenten met elkaar te verenigen!

Het is Amsterdam waar wij er voor alle moslimstudenten willen zijn. Dit vergt echter focus en een plan van aanpak waarbij stapsgewijs wordt gewerkt. Daarom kozen we ervoor om eerst te streven naar erkenning aan de VU. Dit lukte ons al-hamdulillah in 2013. Vanaf dat moment begon ISA steeds harder te groeien, waardoor we vandaag de dag ruim 1100 leden tellen. Hiermee behoren we op landelijk niveau tot één van de grootste studentenverenigingen. Ons doel om er voor álle moslimstudenten te zijn, is hiermee echter nog niet bereikt. Dit werd ons te meer duidelijk toen we vaker mails begonnen te ontvangen van (internationale) studenten die aan de UvA studeren. Ze stelden vragen over waar halal eten te verkrijgen is, waar de gebedsruimtes te vinden zijn, hoe ze in contact kunnen komen met de moslimgemeenschap, enzovoorts. Nadenkend over een manier om ze zo snel mogelijk hulp te bieden, kwamen we op het idee om alle gebedsruimtes in Amsterdam in kaart te brengen, met speciale aandacht voor de VU en de UvA..

Nadat men op de VU niet meer om ISA heen kon, besloten we het erop te wagen en de volgende stap te nemen: erkenning op de HvA en de UvA. In 2018 begonnen we met de werving, zoals in dit bericht terug te zien is. Inmiddels is onze erkenning bij de HvA al binnen, al-hamdulillah.

Ondanks het feit dat het ernaar uit ziet dat we dit jaar een goede kans maken op erkenning aan de UvA, willen we wel benadrukken: het gaat ons niet om de erkenning per se. Het gaat ons om het dienen van de moslimstudent. Erkenning zien wij als middel daartoe. Het vergemakkelijkt voor ons de weg om onze doelstellingen – zoals hierboven beschreven – te verwezenlijken.

Wil jij hieraan bijdragen? Geloof jij dat deze generatie van spirituele en intellectuele moslimstudenten vanuit trots voor hun Din het verschil kan maken voor volgende generaties? Streef jij naar een voorhoede die haar authenticiteit behoudt en naar de buitenwereld weet te articuleren en uit te dragen waar zij voor staat? Versterk deze gemeenschap door lid te worden en we beloven je – met de Wil van Allah – dat we er alles aan zullen doen om voor jou én de generaties na jou een extra dimensie toe te voegen aan het studentenleven op de UvA!

Vorig bericht
ISA en MUSA zijn broers
Volgend bericht
De Qur’an: Jouw Metgezel in Isolatietijden

Gerelateerde berichten