De Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA) bestaat uit verschillende bestuursfuncties, commissies en ondersteunende diensten, waarbij elk bestuurslid, commissielid of ondersteunende dienst een eigen taak en rol te vervullen heeft binnen het geheel.

organogram-isa

Curatorium

Het Curatorium is een orgaan dat belast is met toezicht houden, advies verstrekken en meebeslissen over beleid. Het Curatorium wordt bemand door oud-bestuursleden die een aanzienlijk aantal jaar als bestuurslid hebben gefunctioneerd, ver gevorderd zijn in hun studies en de nodige theologische kennis bezitten.

Bestuur

Het Bestuur is de motor van de vereniging en bestaat uit acht bestuursleden die allen een portefeuille of commissie beheren. Tijdens vergaderingen komt het bestuur bijeen om de laatste interne en externe ontwikkelingen te bespreken en worden alle processen binnen ISA aan een kritische blik onderworpen. Het bestuur zorgt voor beleid- en besluitvorming en het bedenken van strategische plannen voor de vereniging.

Commissies

De Commissieleden maken deel uit van een commissie, namelijk Evenementen, Marketing, Media, Studentenzaken of Acquisitie. Zij werken samen met de commissievoorzitter vanuit het bestuur en de andere commissieleden. Een commissielid trekt normaliter één project, zoals de cursussen Arabisch, het sponsorenproject, het alumniproject of een seminar.

Bestuur

 • Voorzitter

  De Voorzitter zorgt ervoor dat alles binnen de vereniging in goede banen wordt geleid door de taken te coördineren en toezicht te houden. Hij/zij is eindverantwoordelijk voor alle bestuursleden en commissieleden en zorgt voor een goede interpersoonlijke sfeer. Hij/zij dient op de hoogte te zijn van alle lopende zaken en gaat tevens over strategische besluitvorming. De voorzitter is het gezicht van de vereniging naar binnen en buiten toe.

 • Vicevoorzitter

  De Vicevoorzitter ondersteunt de voorzitter in zijn/haar taken. Ook buigt hij/zij zich over de werving en selectie van nieuwe bestuurs- en commissieleden en het trainen van bestaande bestuursleden.

 • Penningmeester

  De Penningmeester gaat over de contributies, het registreren van aanmeldingen voor het lidmaatschap en over alle overige financiële zaken van de vereniging. Hij/zij houdt de maandelijkse inkomsten en uitgaven bij, stelt de budgetten op, controleert de offertes en maakt kosten-batenanalyses.

 • Bestuurslid Evenementen

  Zie Commissie Evenementen voor toelichting.

 • Bestuurslid Marketing

  Zie Commissie Marketing voor toelichting.

 • Bestuurslid Media

  Zie Commissie Media voor toelichting.

 • Bestuurslid Studentenzaken

  Zie Commissie Studentenzaken voor toelichting.

 • Bestuurslid Acquisitie

  Zie Commissie Acquisitie voor toelichting.

Commissies

 • Commissie Evenementen

  De Commissie Evenementen zet zich in voor de academische en religieuze ontwikkeling van (moslim)studenten. Denk hierbij vooral aan grote evenementen, waarbij wij sprekers met academische en/of religieuze expertise uitnodigen om kennis met ons te delen. Hiernaast worden ook sportactiviteiten, workshops en cursussen georganiseerd door deze commissie. De commissie bestaat uit de commissievoorzitter Evenementen vanuit het bestuur en een aantal commissieleden.

 • Commissie Marketing

  De Commissie Marketing is verantwoordelijk voor de promotie van zowel de evenementen als de vereniging zelf. Marketing zorgt voor de naamsbekendheid van ISA, bedenkt innovatieve manieren van promotie en past deze effectief toe via verscheidene kanalen. Tevens wordt Social Media door deze functie beheerd. De commissie bestaat uit de commissievoorzitter Marketing vanuit het bestuur en een aantal commissieleden.

 • Commissie Media

  De Commissie Media zet zich in om de stem van de (moslim)student te laten horen op diverse manieren. Media organiseert tevens projecten waarbij rolmodellen een podium wordt geboden om hiermee de (moslim)student te inspireren en motiveren het beste uit zichzelf te halen. De commissie bestaat uit de commissievoorzitter Media vanuit het bestuur en een aantal commissieleden.

 • Commissie Studentenzaken

  De Commissie Studentenzaken verleent hulp aan studenten die ergens tegenaan lopen in het hoger onderwijs en behartigt de belangen van deze studenten bij het ontwerpen en verbeteren van het beleid van de onderwijsinstellingen. Studentenzaken is het aanspreekpunt van de studenten en onderzoekt samen met hen welke obstakels er zijn en hoe dit het beste kan worden aangepakt. Om het contact met de studenten zo laagdrempelig mogelijk te maken, faciliteert de commissie regelmatig momenten voor de studenten waar de studenten hun vragen kwijt kunnen of gewoon een praatje kunnen komen maken. De commissie bestaat uit de commissievoorzitter Studentenzaken vanuit het bestuur en een aantal commissieleden.

 • Commissie Acquisitie

  De Commissie Acquisitie is verantwoordelijk voor het vinden en actief benaderen van sponsoren voor de vereniging. Hiermee zorgt deze commissie ervoor dat ISA een netwerk opbouwt en financiële middelen aantrekt. Daarnaast zorgt deze commissie voor samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven om cursussen te realiseren. De commissie bestaat uit de commissievoorzitter Acquisitie vanuit het bestuur en een aantal commissieleden.

Ondersteunende diensten

 • ICT Services

  ICT Services is een onmisbare schakel in het automatiseren van lopende processen. Daarnaast onderhoudt ICT de website, het forum en andere technisch gerelateerde zaken.

 • Graphic Designer

  De Graphic Designer coördineert het gehele proces, van begin tot einde, in het ontwikkelen van flyers, posters en andere grafische ontwerpen.

 • Video Editor

  De Video Editor speelt voornamelijk een belangrijke rol bij de mediaprojecten en bewerkt video’s hiervoor, zoals de ISA Podcast, promotievideo’s, maar stelt ook leuke fragmenten samen uit onze georganiseerde evenementen.

 • Corrector

  De Corrector speelt een essentiële rol in het verfraaien van opgestelde teksten die naar buiten worden gebracht. Alle teksten die worden opgesteld – denk aan promotieteksten en nabeschouwingen van evenementen – worden door de Corrector nagekeken op correcte zinsconstructies, spelling en grammatica.

Vacatures

Wil jij je ook aansluiten bij ons team? Neem een kijkje naar onze openstaande vacatures!