Wereldse kennis vs Religieuze kennis

Donderdagavond, 2 december 2010. De datum van de eerste activiteit van de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam (ISA). De titel klinkt veelbelovend: “wereldse wetenschappen versus religieuze wetenschappen. De evolutietheorie als voorbeeld.” Het is een onderwerp dat al jaren bediscussieerd en besproken wordt, zowel onder de religieuzen als de niet-religieuzen. Vaak wordt de zaak zwart-wit bekeken: of je bent het eens met de evolutietheorie, of je bent tegen de evolutietheorie. Over een mogelijke compatibiliteit van religie met de evolutietheorie wordt weinig gesproken.

Dr. Mohamed Ghaly – docent aan de Universiteit van Leiden – wierp donderdagavond een nieuw licht op dit onderwerp en belichte het islamitische standpunt inzake de evolutietheorie van een heel andere kant. Met meer dan honderd aandachtige luisteraars van zeer uiteenlopende nationaliteiten en culturen, werd de zaal verwarmd door een sfeer van saamhorigheid. In zijn lezing toonde hij de verschillende standpunten van moslimgeestelijken inzake de evolutietheorie. Een mooie, academische uiteenzetting volgde waarin hij enerzijds aantoonde dat een aantal moslimgeestelijken van mening waren dat de evolutietheorie geenszins verenigbaar is met de Islam: dit soort zaken zouden buiten onze perceptie vallen en derhalve zouden wij hier geen oordeel over kunnen vormen. Anderzijds zagen een aantal andere moslimgeestelijken wel een verenigbaarheid tussen delen van de evolutietheorie en de Islam. Dezen meenden dat enkele Qur’anische verzen metaforisch geïnterpreteerd kunnen worden. Een voorbeeld hierbij is de stelling van de evolutietheorie dat het leven in het water begon. Het Qur’anvers: “En Allah heeft elk dier uit water geschapen” [25:45] zou dit gegeven ondersteunen.

Het doel van deze lezing was niet het vellen van een oordeel en dit te poneren als absolute waarheid. Het is echter aan de student om met de nieuw verworven inzichten zelf op zoek te gaan naar zijn/haar waarheid binnen dit grijze gebied en een wetenschappelijk oordeel hierover te vormen. Wij hopen dan ook dat ISA aan dit proces heeft kunnen bijdragen.

Vorig bericht
Nieuwe stilteruimte in Transitorium op de Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Volgend bericht
Islam & Mensenrechten

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.