De Aarde in Bruikleen

“Allah is Degene Die de aarde tot een verblijfplaats voor jullie heeft gemaakt, en de hemel tot een overkapping. En Hij heeft jullie vorm gegeven en dit in de beste…