Islam & Modernisme

Op zondag 7 april ging de laatste dag van het tweedaagse symposium met Shaykh dr. Haitham al-Haddad van start. Op deze dag werd een workshop gegeven welke in het teken stond van het thema ‘Islam & Modernisme’. Vragen als: ‘Wat is modernisme nu eigenlijk en welke invloeden heeft het?’ en: ‘Is de Islam compatibel met modernisme?’ stonden hierin centraal.

Voorafgaand aan de workshop werd een hartverzachtende Qur’an-recitatie voorgedragen door een trouw ISA-lid. Na de recitatie is de Shaykh begonnen met de workshop door eigenschappen van de Islam te omschrijven. Zo vertelde hij dat de Islam een allesomvattende religie is die afkomstig is van de Schepper, die wetten, normen en waarden bevat. Hij legde hierbij uit dat de Islam een mate van flexibiliteit bevat, zonder een compromis te maken op gebied van (‘absolute’) normen en waarden. Hierdoor is de Islam in staat om zichzelf staande te houden op elke plek en in elke tijd. De Shaykh omschreef de Islam als een consistent, maar toch flexibel systeem. Na een uiteenzetting van de Islam, werd modernisme onder de aandacht gebracht. Modernisme wordt omschreven als een benaming voor de hedendaagse levensstijl, gedefinieerd door de mens. Hij legde daarbij uit dat modernisme contextafhankelijk is en daarnaast afhankelijk van de interpretatie van de huidige normen en waarden door de mens zelf, wat modernisme in essentie als begrip erg relatief maakt. Wat vandaag modernisme is, is over tien jaar verouderd. De kaders die vandaag de dag als absoluut worden beschouwd, kunnen na korte tijd alweer achtergesteld zijn, terwijl ze hedendaags beschouwd worden als het toppunt van beschaving.

Na flink wat theorie en voldoende stof om over na te denken werd ruimte gecreëerd voor een publieke discussie. Er werd een vijftal stellingen geponeerd, waarbij het publiek middels rode of groene kaarten kon aangeven of ze het eens was met de stelling of juist niet. De dagvoorzitter slaagde erin om de discussies aardig op gang te brengen. De verschillende meningen in het publiek kwamen duidelijk naar voren. Hier en daar zag je knikkende of juiste schuddende gezichten, zo nu en dan een verhit meningsverschil tussen aanwezigen over lastige moderniteitsvraagstukken. De Shaykh gaf aan het einde zijn reflectie op de discussie, waarna er een vragensessie volgde en het tweedaagse symposium met een feestelijke Hollandse appeltaart werd afgesloten.

Het was een leuke en vooral leerzame dag die in een prettige sfeer verliep. Graag danken wij Shaykh dr. Haitham al Haddad en alle aanwezigen voor hun tijd en aandacht!

Tweedaagse symposium

Vorig bericht
Islamic Finance
Volgend bericht
Tentamenvrije Islamitische feestdagen

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.