Maatschappelijk & religieus succes in het Westen: harmonieus of tegenstrijdig?

Vrijdag 21 september 2018 luidden wij het nieuwe collegejaar in met een groots evenement: Maatschappelijk en Religieus Succes in het Westen. Ons doel van dit evenement was het inspireren om maatschappelijk actief te zijn met behoud van de Islamitische identiteit. Het frame dat heerst vertelt ons dat leven volgens Islamitische regels en de westerse normen en waarden niet samengaan. Het risico zou zijn dat deze groep hoogopgeleide jongeren zich terugtrekt uit de maatschappij wat leidt tot segregatie. Wij wilden het publiek bijbrengen wat de Islam daadwerkelijk van ons verwacht en laten zien dat er wel degelijk moslimstudenten en young professionals zijn die veel successen hebben geboekt mét behoud van hun identiteit.

Thijl Sunier en Rafik Dahman waren de aangewezen personen om dit onderwerp in te leiden. Thijl Sunier opende de avond met een toelichting over de moeilijkheden die moslims in Nederland ondervinden bij het participeren in de Nederlandse samenleving. Hij stelde onder andere dat de zogeheten ‘aanpassingsdruk’ sterker is in Nederland dan in andere landen. Vervolgens bracht Rafik Dahman aan het licht dat de houding die moslims aannemen ook een grote rol speelt in de mate van participatie. Hij nam onze profeet Muhammad sallallahu ‘alayhi wasallam als voorbeeld door te stellen dat de profeet geduld als antwoord op obstakels gaf. Juist door de moeilijkheden in zijn leven bewandelde hij het pad naar sociaal-maatschappelijk succes met behoud van zijn Islamitische identiteit.

Na een pauze waarin er ruimte was om al-Maghrib te bidden en heerlijke broodjes te nuttigen, verzorgd door Classique Events, kwamen in het tweede deel van de avond vooral onze panelleden aan het woord. Het panel discussieerde, onder leiding van debatleidster Elsa van de Loo, over een aantal stellingen. Bovendien was er voor de bezoekers in de zaal de gelegenheid om hun mening uit te spreken. Wij hebben het samen onder andere gehad over of de Islam wel of geen beperkende factor is in het behalen van bepaalde doelen, over de organisatie van moslims, maar ook over de eenheid die wij zouden moeten kunnen vinden in onze diversiteit.

Wij kijken terug op een avond waarin wij allen nieuwe inzichten hebben verkregen door de verschillende belichte perspectieven. Al-Hamdulillah, het was een erg mooie en leerzame avond en wij hopen dat wij hiermee stappen hebben kunnen maken in het verwezenlijken van het beoogde doel van dit evenement!

flyer-maatschappelijk-en-religieus-succes-in-het-westen-harmonieus-of-tegenstrijdig-isa-vrije-universiteit-amsterdam-vu

Vorig bericht
Bridging succes op de VU
Volgend bericht
Ladies Eve: Have a Break, Have an ISA Night #3

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.